Linkit eivät sovellu komennoiksi

Jakob Nielsenin Alertbox pureutuu tänään alati yleistyvään linkkien väärinkäyttöön toimintoihin. Mikä pahinta, Nielsen sortuu hyväksymään linkit, joilla on lieviä sivuvaikutuksia. Perusteluna käytetään vähän yllättäen Vistaa:

Windows Vista introduced a new GUI widget for commands: the command link. Once something is in the system that people use on a daily basis, it becomes a de facto standard. Because they’ll encounter them frequently in Vista, users will come to know and expect command links.

En muista moisiin epälinkkeihin turhasta karkista riisutussa Vistassani törmänneeni, mutta tämä osoittaa ettei Microsoftin käyttöjärjestelmäpuolellakaan (ASP.NET on toinen) ymmärretä linkin semantiikkaa. Microsoftilla on valta-asema, mutta kaikkea ei tarvitse kopioida. Linkillä on aina osoite, mutta käyttöjärjestelmä ei toimi URLien varassa. Vistassa ei siis ole linkkejä vaan sinisiä alleviivattuja sanoja, jotka käynnistävät toimintoja.

Toinen perustelu nojaa siihen, että komentolinkit mahdollistavat kuvaavamman komentonimen:

— — command links have their place because they introduce some benefits. Most notably, with a link, you can write a longer command name and thus make it more descriptive, whereas button labels have to be short (4 words or less) or the button will look weird.

Yli neljäsanaiset linkit eivät ole kovin luettavia nekään. Linkin saa ehkä hiukan pienempään tilaan, mutta painikkeenkin voi muotoilla — varsinkin kuvana — erittäin vapaasti. Edut alleviivatun tekstin käyttämisestä ovat marginaaliset. Toisen, vielä huonomman Nielsenin perustelunkin voi käydä lukemassa.

Epälinkkien kanssa toimiminen vaikeutuu ja syntyy ilmeisiä käytettävyysongelmia. Kaikki klikkausta edistyneempi toiminta tulee mahdottomaksi.

Jos unohdetaan käytettävyys, niin kuten olen kirjoittanut, GET ja sivuvaikutukset eivät sovi yhteen tietoturvasyistä. Tätä Nielsen ei tietenkään osaa huomioida, ja siksi pidänkin kirjoitusta erittäin vaarallisena.

Esimerkiksi, jos blogin kommentointi sallii kuvien liittämisen ja kommenttien poistaminen tapahtuu GET-pyynnöllä, voi kommentoimalla sopivasti saada ylläpitäjän tahtomattaan (ja huomaamattaan) poistamaan ilkeämielisen kommentoijan haluamat viestit. Google Web Accelerator tekee samaa, mutta yli-innokkaan “kiihdytyksen” harmillisena sivuvaikutuksena.

Turvallisinta on olla käyttämättä GETiä minkään toiminnon yhteydessä mitä ei voi huoletta toistaa.

Positiivista on, ettei Nielsen kovin varauksetta komentolinkkejä suosittele. Joissain asioissa on kuitenkin parempi olla ehdoton, ettei synny tuhoisia väärinymmärryksiä. Kunnioittakaamme linkkiä.