Kirjasuositus: Programming Collective Intelligence

Kenneth Falck:

Itselleni ehkä parasta antia olivat tuotesuositusten taustalla olevat ihmisten mieltymysten samankaltaisuutta mittaavat algoritmit, joiden pohjana on yleensä euklidinen etäisyys tai Pearsonin korrelaatio. Oli mielenkiintoista huomata, että nämä muutamat yhteiset peruskaavat ovat monen eri algoritmin perustana. En ollut myöskään koskaan itse oivaltanut, että ihmisten tai tuotteiden samankaltaisuutta voisi mitata geometrisilla etäisyyksillä.

kfalck.net/… →